Een grotere arbeidsmarkt voor vrouwen

Hebben jullie nu zo een ‘tiens’ moment? Mag ik even inzoomen? Ondernemers die barrières rond reisafstanden wegnemen kunnen het aantal sollicitaties op een vacature enorm verhogen. Daardoor komen er vooral meer vrouwelijke kandidaten in aanmerking voor een functie. Tot dit besluit kwamen Nederlandse bedrijfsanalisten.

Wat blijkt? Vrouwen zoeken hun werk gemiddeld 21 kilometer dichter bij huis dan mannen.  Gevolg? Daardoor omvat hun arbeidsmarkt maar een derde van het oppervlak van mannen, ongeacht verschillen in opleiding en leeftijd. Het is dus een gedeelde verantwoordelijkheid maar goede ondernemers hebben meer en meer oog en oor voor dit verhaal.

Onder de kerktoren

Gemiddeld zoeken vrouwen werk binnen een straal van 28 kilometer vanaf thuis, terwijl mannen gemiddeld 49 kilometer van huis zoeken. Om op een krappe arbeidsmarkt personeel te vinden, zouden werkgevers moeten proberen om werknemers te werven die verder weg wonen of een herlocatie overwegen. Door deze barrières rond reisafstanden weg te nemen, kunnen ondernemers het aantal sollicitaties op vacatures aanzienlijk verhogen. Een gouden tip dus.

Verder denken

Wees creatief en innovatief in de werkomstandigheden. Vermeld expliciet mogelijkheden om van thuis uit te werken of aan omscholing en persoonlijke ontwikkeling te doen. Bij een vacature kan je als ondernemer best buiten de gangbare regio adverteren. Overweeg ook eens om actief te werven van vrouwen op beroepen die nu vooral door mannen gedaan wordt. Je kan bijvoorbeeld fulltime banen parttime aanbieden aangezien dit ook kan helpen de reisbereidheid bij vrouwen, maar ook mannen, te verhogen.

Vrouwen en gezin

Dat de arbeidsmarkt voor vrouwen gemiddeld veel kleiner is dan die voor mannen geldt als een belemmerende factor voor de carrière van vrouwen. Vrouwen overwegen voor hetzelfde beroep immers minder passende vacatures, wat hun onderhandelingspositie verzwakt.

Natuurlijk is er meer onderzoek nodig om te bepalen of de reisbereidheid van vrouwen kan worden vergroot maar dit is alvast een goede start.  Als werkgever en ondernemer moet je dus uit de cocon van ondernemen stappen en je verzetten in de denkwereld van een doorsnee gezin. Projecteer je eigen privé op die van de werknemers, vooral de vrouwen. Kijk naar jezelf en vraag je als man eens af wat bijvoorbeeld je vrouw doet als jij gedreven bezig bent met je ondernemerschap. Je zou versteld staan hoe eenvoudig die inzichten in je eigen leven kunnen leiden naar een nieuwe strategie als je op zoek gaat naar goede werknemers.

Onder de kerktoren

Vlamingen verhuizen niet graag of amper voor hun job. Liever in de file staan. Maar toch, voor beroepen waarin verder reizen onmogelijk of onwenselijk is of de expertise een niche is, zouden werkgevers ook hun vestigingslocatie kunnen heroverwegen. Doordat werkgevers traditioneel vooral ligging ten opzichte van afzetmarkten en andere infrastructuur meenemen in hun locatie keuze, zien we dat er regio’s ontstaan waarin iedereen om hetzelfde schaarse personeel vecht. De huidige schaarsheid vraagt van werkgevers om ook woonplaats van het arbeidspotentieel in overweging te nemen bij de vestigingskeuze. Als Mozes niet naar de berg komt, dan moet de berg naar Mozes.

Het vinden van geschikt personeel is een vraag die regelmatig terugkomt bij mijn begeleiding als groeicoach. Door ondernemers nieuwe ideeën te geven, frisse inzichten te ontwikkelen en vooral out-the-box denken te stimuleren bereik ik vrij snel een duurzaam resultaat in hun wervingsbeleid.

Misschien hebben vrouwen ‘andere’ inzichten maar ik zal met een stout zinnetje eindigen.. ‘Af en toe kan je als mannelijk ondernemer ook beter eens luisteren naar vrouwen met ervaring’ 😉

Wil je naar me luisteren als klankbord en sparringpartner? Als groeicoach of een 1 op 1 gesprek met een eerste advies? Je weet mij te vinden an@yarlini.be