Thomas Cook is niet meer en zorgt voor wereldwijde chaos. Je hoort het veel als oorzaak en ik onderschrijf ook de stelling dat het  178 jaar oude bedrijf zich onvoldoende wist aan te passen aan een snel veranderende digitale wereld.  Uit dergelijke fails kunnen veel ondernemingen lessen, trekken, althans als ze morgen niet wil eindigen zoals Thomas Cook.

Met mijn groeistrategie concepten leg ik telkens de nadruk dat een onderneming oog moet hebben voor trends en zich permanent moet aanpassen aan zijn nieuwe omgeving om op termijn te kunnen overleven. De digitale omwenteling is van toepassing in elke sector, grote of kleine onderneming… zelfs in de gevestigde waarden. Als je de buitenwereld ziet veranderen maar je de interne slagkracht niet hebt om het roer om te gooien dan steven je af op een ending story. Ik ben geen doemdenker maar vertel iedere ondernemer, manager en leidinggevende dat je de snelheid van digitalisering in onze samenleving niet mag onderschatten.

Maar overleven is meer dan een kwestie van dat ondernemingen zich moeten aanpassen om te overleven.

Ik verwijs naar mijn vorige blogpost: een onderneming moet ook een eenduidige strategie ontwikkelen, en zich daaraan houden, om zijn doelen te bereiken. 

Marktaandeel winnen, marktleiderschap, biedt geen zekerheid om ook winstgevend te zijn. Ik stel vast dat er dikwijls ‘expertise’ ontbreekt over digitalisering bij heel wat ondernemingen.

Begrijp me niet verkeerd, best veel bedrijven hebben vandaag een ‘digitale’ afdeling. De vacatures staan vol met het zoeken van een Digitale specialist. Ondernemers denken dan, ik neem iemand digitaal aan en voilà, ik ben klaar voor digitale innovatie.

Dit is echt niet genoeg. Bezint eer ge begint. Je hebt een digitale strategie nodig als fundament, die verweven zit in de hele organisatie. Om tot die strategie te komen, moet je jezelf enkele vragen stellen: wat wil ik betekenen voor de markt? Hoe wil ik mijn bedrijf positioneren? Welke waarden wil ik naar buiten brengen? Als je een gedragsverandering bij je klanten wil teweegbrengen, moet je ook zélf in staat zijn om te veranderen.

Klantgerichtheid! Het is een absolute absolute must voor organisaties die binnen vijf jaar nog een bestaansreden willen hebben.  Als je wil dat je klanten veranderen door nieuwe op maat geschreven producten te kiezen dan moet je zélf als bedrijf in staat zijn om te veranderen. En let op, eens je digitale transformatie gestart is dan is dit een continue veranderingsproces dat nooit stopt!

Het grootste obstakel in digitale transformatie?

De mens. Je werknemer. Je medewerker. Dikwijls zijn zij gewoontedieren en conservatief ingesteld. Wees je ervan bewust dat je dus misschien ook moeilijke en pijnlijke keuzes moet maken op dat vlak. Je zal dus extra aandacht moeten besteden aan je menselijk kapitaal, niet als homogene massa maar als individuele experten. Als je hen centraal stelt volgen de klanten ook wel.

Tot slot. Als bedrijf in digitale transformatie moet je ‘veel weten’. Verzamel nieuwe informatie over digitale tools, werk samen met start-ups, experimenteer.

Om digitale transformatie te laten slagen, moet je keuzes maken en heb je focus nodig en een ondernemende mindset.

Heb je behoefte aan een sparringpartner? Wil jij dat ik je digitale transformatie kritisch bekijk? Kan ik je helpen met deze evolutie? Contacteer me op an@yarlini.be of klik hier met je vraag.