In de competitieve wereld van het ondernemerschap is een goed HR-beleid en capital management noodzakelijk. Als ik een open deur mag intrappen mag je gerust stellen dat HR meer en meer aan belang wint. Je onderneming voorbereiden op de toekomst betekent dan ook dat de factoren ‘mens’ en ‘medewerker’ meer dan ooit een cruciale rol spelen.

HR is de machinekamer van elke succesvolle onderneming. Hoe digitaal of geautomatiseerd de bedrijfsprocessen ook lopen, altijd vormen getalenteerde en gemotiveerde medewerkers de cruciale tandwielen.

Wat zijn de grootste uitdagingen waar je als HR-professional het hoofd moet aan bieden en hoe zorgt je HR als business partner en groeimotor voor de toekomst voor een geoliede en efficiënte machine?

Ik geef alvast enkele tips en inzichten om je te inspireren en je medewerkers tevreden te stellen.

Mobiliteit

Niemand kan erom heen: de files worden langer en de verkeersellende slorpt steeds meer tijd en energie op. Uit onderzoek blijkt dat de impact ervan op onder andere het engagement van medewerkers vaak wordt onderschat. Je hoeft niet machteloos toe te kijken en kan mobiliteit perfect aanwenden als strategische hefboom in je HR-beleid.

Verschillende mogelijkheden zijn te overwegen: met een zogenaamd mobiliteitsbudget of een vorm van flexibele verloning kan een werknemer zelf bepalen welk type vervoer of welke combinatie van mogelijkheden hij gebruikt voor zijn woon-werkverkeer. Voor jou als werkgever is dit volledig budgetneutraal en de medewerker heeft de flexibiliteit om keuzes te maken volgens de noden. Een win win situatie voor beide partijen dus.

Optimaal loon

Gemotiveerde, sterk en goed presterende werknemers belonen is een extra stimulans maar natuurlijk wil je je loonkosten niet zien toenemen. Zorg er daarom voor dat je een duidelijk zicht hebt op je Reward-beleid en probeer beide ambities te verzoenen door bijvoorbeeld aandelenopties of een loonbonus. Om je  medewerkers het gevoel van meerwaarde zelf te laten creëren kan je hen bijvoorbeeld met een flexibel loon de mogelijkheid bieden om specifieke extralegale voordelen om te zetten in vakantiedagen.

Loon op zich is nochtans geen bepalende factor van motivatie. ‘Een goed loon’ betekent niet voor iedereen hetzelfde. Afhankelijk van persoonlijke voorkeuren hecht de ene medewerker meer aan een smartphone, een andere bijvoorbeeld aan een aanvullend pensioen. Ook leeftijd is bepalend voor de verloningswensen. Bedrijven stellen tegenwoordig meerdere generaties te werk, die je als werkgever allemaal tevreden en gemotiveerd moet zien te houden. Flexibele loonelementen kunnen hier dus de ideale oplossing bieden.

Het lijkt een logische conclusie om verloning als een drijfveer te beschouwen, maar de realiteit is genuanceerder. Een goed loon is fijn, maar motiveert medewerkers niet intrinsiek en zeker niet duurzaam. Daarentegen wordt een ‘slecht’ loon als niet correct ervaren en werkt dan weer demotiverend.

Flexibel verlonen

Flexibel verlonen …de interesse is groot! Je kan immers alle extralegale loonvoordelen van je werknemer naar één totaalbudget omvormen dat hij kan spenderen aan mobiliteit (elektrische fiets…), maar ook aan tools om mobiel te werken (smartphone, tablet, internetverbinding thuis …), extralegale vakantiedagen, aanvullende verzekeringen enzovoort.

De impact op je loonkost is quasi nihil en toch is ze juridisch volledig waterdicht. Het principe van de vrije beslissingsbevoegdheid straalt positief af op de tevredenheid van je werknemers. Zij kunnen immers een voordelenpakket op maat samenstellen dat naadloos aansluit bij hun persoonlijke behoeften.

Gezonde werknemers

Het gaat niet de goede kant uit met het stress- en energieniveau van de Belgische werknemers. Meer dan een kwart van de Belgische werknemers ondervindt regelmatig stress. Een blik op de harde cijfers leert ons dat 28,2% regelmatig stress van een onaanvaardbaar niveau ervaart en 15,4% meer dan dertig werkdagen afwezig is als gevolg van langdurige stress. Daarbovenop is het langdurig ziekteverzuim bij werknemers in België in 10 jaar tijd gestegen met maar liefst 75 procent (!). Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstenverlener SD Worx  van bijna 700.000 werknemers bij ruim 20.500 Belgische bedrijven in de privésector.

Als ondernemer moet je dus meer dan oog hebben voor de gezondheid en het welzijn van je werknemers. Gelukkig biedt de wet rond wendbaar en werkbaar werk de mogelijkheid om meer rekening te houden met de individuele wensen en noden van medewerkers.

Loopbaansparen

Via loopbaansparen krijgen werknemers de mogelijkheid om – in overleg met de werkgever – de intensiteit van hun loopbaan zelf vorm te geven. Het opzij zetten van geld of tijd bezorgt een reserve om een toekomstige loopbaaninterval te financieren. Denk bijvoorbeeld aan vakantiedagen en overuren (tijd), of de waarde van extralegale vakantiedagen of een eindejaarspremie (geld).

Als ondernemer moet je de focus op ‘leeftijd’ verlaten en meer rekening houden met de ‘levensfase’ van je werknemer. Misschien is het een goed idee om in bepaalde fases van hun loopbaan een pauze in te inlassen. Ouders met kleine kinderen en een huis in aanbouw hebben het misschien lastiger om op hun job te focussen dan de dynamische vijftiger van wie de kroost het huis uit is. Het wetgevend kader en de interne regels zijn daar momenteel nog te star voor maar bekijk toch even de creatieve mogelijkheden en verlaat de geëffende paden als werkgever.

Engagement vergroten

Geëngageerde medewerkers zijn goud waard voor je bedrijf. Onderzoek toont aan dat een sterk geëngageerde werknemer er drie waard is. Engagement zorgt er immers voor dat zij het beste van zichzelf geven, waardoor je organisatie productiever en positiever wordt. Zorg er dus voor dat je een zéér duidelijk beeld hebt van de factoren die een invloed hebben op het engagement van je medewerkers. Zorg voor Inhoudelijk uitdagende jobs, groeimogelijkheden, een inspirerende missie en visie.

Hedendaags HR-beleid en capital management als ondernemer is een complex uitdagend verhaal geworden waarbij je je focus niet mag verliezen in een vernieuwende arbeidsmarkt. De nieuwste HR trends zijn o.a. digitaler, globaler, wendbaarder, duurzamer, ondernemender en vitaler.

Duurzame inzetbaarheid in combinatie met strategische personeelsplanning en capital management zijn de belangrijkste thema’s voor HR.

Als ervaren coach en business mentor voor bedrijven krijg ik regelmatig te maken met vragen over het opzetten en verbeteren van HR-beleid en capital management, een uitdaging die ik met beide handen aanpak.

Heb ik je getriggerd met mijn verhaal? Aarzel niet om mij te contacteren.