Vorig weekend was het Moederdag. Ook al ben ik niet veel bezig met die speciale feestdagen toch kan ik niet ontkennen dat de complimentjes op die dag je wel een goed gevoel geven als vrouw.

In de ondernemerswereld is het niet zo makkelijk. Verwacht hier geen pleidooi voor quota of een klaagzang over vrouwenrechten, zo zit ik niet in elkaar. Mijn drive bij Yarlini is analyseren, inzetten op positieve evolutie en inspireren.

Mag ik even de voordelen van vrouwelijke ondernemers in de bloemetjes zetten?

Vrouwelijke ondernemers

België doet het niet zo goed doet wat betreft gendergelijkheid op de werkvloer of ondernemerslandschap. Slechts een op drie ondernemers is een vrouw. Bovendien zit België met de laagste startersgraad voor vrouwen in de Europese Unie. Niks om trots op te zijn dus.

Nochtans ontbreekt het niet aan vrouwelijk talent in ons land. Toch blijft vrouwelijk ondernemerschap eerder op de achtergrond. Het stereotiepe beeld van ‘de ondernemer’ is dan ook een blanke man tussen de 40 en 60 jaar oud. Er heerst een perceptie dat vrouwen minder goede ondernemers zouden zijn. En vreemd genoeg, zelfs heel wat vrouwen denken dit ook….

Laat ik beginnen met het goede nieuws: vrouwelijk ondernemerschap groeit wereldwijd met 13%. (WE Cities Index) Minder goed nieuws is dat er nog steeds verschillende barrières zijn die het succes van vrouwelijke ondernemers in de weg staan. Zoals toegang tot kapitaal en technologie, maar ook culturele en politieke aspecten die vrouwen dwarsbomen in hun ondernemerschap. Wat kunnen vrouwen zelf doen? Uit cijfers van UNIZO blijkt echter dat die stijging vooral betrekking heeft op het aantal vrouwelijke zelfstandigen in bijberoep. De durfkapitaalsector is een echte mannenclub. 94% van de investeerders zijn mannen, vrouwelijke ondernemers trekken slechts 2% van het durfkapitaal aan. Werk aan de winkel dus.

Volgens onderzoek van Harvard Business Review krijgen mannen bij potentiële investeerders vooral vragen die peilen naar hun realisaties en ambities, terwijl bij vrouwen de nadruk veel sterker ligt op veiligheid en verantwoordelijkheid.

Als deze cijfers en onderzoeksresultaten iets aantonen, dan is het wel dat het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap relevant en actueel blijft.

Onterechte twijfel

Hoe komt dat toch hoor ik jullie denken? Vrouwen denken dat ze over minder kennis en vaardigheden beschikken, dat ze kansen minder snel zien en hun netwerk veel kleiner is. Ze hebben bovendien minder vertrouwen in zichzelf.

Nochtans hebben vrouwelijke ondernemers ook heel wat troeven. Wisten jullie dat vrouwen 30% minder kans hebben om failliet te gaan dan hun mannelijke tegenhangers? Uit mijn ervaring stel ik vast dat dit komt omdat ze zich vaak beter voorbereiden voor ze eraan beginnen en rationeler te werk gaan. Ze starten ook kleiner en focussen zich minder op groei. Mannen lijken iets meer te sturen en vrouwen lijken meer begaan te zijn met de sociale context van hun activiteiten. Bovendien zijn vrouwen niet bang om externe hulp in te schakelen wanneer ze een probleem hebben. En laat ik nu net die externe hulp zijn voor ondernemers, mannen én vrouwen.

De verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers lijken (persoonlijke) doelstellingen te zijn. Vrouwen hebben bescheidener doelen en kiezen vaak voor het ondernemerschap om werk en kinderen beter te kunnen combineren. Daarbij houden veel vrouwen hun bedrijf bewust klein, zodat ze bepaalde vraagstukken kunnen vermijden die komen kijken bij meer personeel, zoals zaken rondom arbeidsrecht en management. Dat kan ook als voordeel gelden

Vrouwen in actie

Als ik met vrouwen werk is een beproefde strategie de drempel voor vrouwelijke ondernemers verlagen en hen aanmoedigen hun innovatief businessidee in te dienen. Door een nieuwe ondernemerscultuur te stimuleren en hen te mobiliseren om zich daarachter te scharen. Het helpt ook natuurlijk om vrouwelijke rolmodellen in de kijker te zetten en hen aan het woord te laten over de toegevoegde waarde van het vrouwelijk ondernemen. Rolmodellen doorbreken immers de stereotypen en vooroordelen rond vrouwelijk ondernemerschap op een ‘zachte’ manier.

Vaardigheden

Ik adviseer veel bedrijven om hun rol op te nemen om het ondernemerschap bij vrouwen te ondersteunen. Uiteraard moeten vrouwen ook zélf alle kansen grijpen.

In een digitale innovatieve wereld zullen de ‘menselijke vaardigheden’ vaak het verschil maken. Het is een boodschap die in zowat elk rapport over de jobs van de toekomst wordt gebracht. Vaardigheden als empathie, samenwerking, creativiteit en ons vermogen om (klant)relaties op te bouwen, zijn voor vrouwen vaak ‘natuurlijker’ – zonder dat ik daarmee op mijn beurt in vooroordelen wil vervallen.

Tot slot een tip voor vrouwelijke ondernemers: probeer je niet aan te passen aan de – veelal mannelijke – omgeving waarin je terecht komt. Zorg ervoor dat je niet in deze val trapt. Het belangrijkste is dat je je eigenheid verder kan uitspelen en ontplooien. Die vrouwelijke ‘touch’ is dikwijls de weg naar succes in een samenwerking met mannelijke ondernemers.

Heb ik je overtuigd van de vrouwelijke gedrevenheid in ondernemen en kunnen we een team vormen? Bezoek dan gerust mijn website voor een eerste kennismaking en een gesprek. Vergeet je niet te abonneren op onze Facebook en LinkedIn pagina voor nog meer updates en visies die ik graag met jullie wil delen…