Mogen wij jou voorstellen aan de jongste telg van de arbeidsmarkt. Generatie Z maakt zijn intrede en dus telt onze arbeidsmarkt vier generaties. Het contrast tussen deze generaties kan bijna niet groter. Want elke generatie heeft andere loopbaanverwachtingen, competenties, manieren van werken, enzovoort. Dit kan voor spanningen zorgen op de werkvloer en bovendien is het voor leidinggeven niet altijd evident een team met jonge en oudere medewerkers te verzoeken. Goed generatiemanagement kan hulp bieden, want een goede samenwerking tussen generaties biedt veel voordelen, bijvoorbeeld op het vlak van kennisoverdracht en ervaringsuitwisseling. Hoe je dit nu het beste aanpakt? Maak kennis met de verschillende generaties en vermijd de clash tussen junior en senior!

 

Babyboomers

Dit zijn de mensen die over enkele jaren met pensioen gaan. Babyboomers zijn een waardevolle bron aan ervaring en vervullen daarom vaak topposities in de organisatie. Typerend voor babyboomers is dat ze vooroverleg belangrijk vinden en vasthouden aan een meer traditionele manier van werken. Besluitvorming, vooruitgang en groei laat daarom lang op zicht wachten, wat vaak irritatie opwekt bij andere generaties. Deze generatie voelt zich dan ook snel gepasseerd en ondergewaardeerd als anderen snelle beslissingen nemen. Als leider of manager is het belangrijk de babyboomers vooral in hun waarde te laten. Probeer hen aan te spreken op hun sterke punten en daar waar het kan hen de vrije rol te geven.

 

Generatie X

Generatie X zijn professionals die tussen de 42 en 57 jaar zijn. Deze generatie wordt gekenterd door zijn wil om resultaatgericht te werken en zijn motivatie om gezamenlijke en organisatiedoelen te realiseren. Door hun focus op de groep wordt deze generatie ook wel ‘de bindende schakel op de werkvloer’ genoemd. Ze zijn goed in bruggen bouwen tussen de oude en nieuwe generaties en bovendien zijn ze bereid om minder ervaren werknemers onder hun hoede te nemen. Generatie X is dus goed in staat om coördinerende taken uit te voeren of project- of teamleider te zijn. Om te voorkomen dat X-ers teveel op routine gaan werken en daardoor vastlopen in hun werk, is het raadzaam hen te blijven betrekken bij nieuwe ontwikkelingen en activiteiten. Dit houdt hen scherp en bevordert de motivatie.

 

Generatie Y

De Millennials of Generatie Y is enigszins een speciale generatie. Nooit eerder groeide een generatie op in zo’n andere wereld dan zijn of haar ouders. Zij groeiden op in een wereld met digitale communicatie en met 24 op 7 bereikbaarheid. Millenials hechten bovendien, in tegenstelling tot hun ouders, veel belang aan persoonlijke ontwikkeling. Werk staat niet meer centraal in hun leven en er wordt gezocht naar de optimale balans tussen werk en privé-leven. Generatie Y streeft naar een groter doel en niet enkel naar een mooi salaris. Millenials zijn geïnteresseerd in het waarom en de filosofie van een bedrijf. Reik hen daarom een kader aan en laat ze mee bouwen aan iets moois. Generatie Y wil geen baas maar een coach die hen helpt verder te komen.

 

Generatie Z

De nieuwste generatie zijn de mensen geboren vanaf 1995. Zij mogen zichzelf Generatie Z noemen of digital natives. Deze digital natives zijn geboren in een tijdperk waarin de digitale technologie de norm is,  in tegenstelling tot alle voorgaande generaties. Deze groep heeft heel veel ideeën die ze willen uitvoeren, maar de ervaring en vaardigheden om van de realisatie een succes te maken ontbreken nog. Omdat ze zo ondoordacht, snel en creatief te werk willen gaan, kan dat botsen met de andere generaties. Daar tegenover staat dat met een goede ondersteuning de frisse blik van deze generatie voor verbetering en innovatie kan zorgen. Deze generatie is zeer goed in multi-tasken en komt het beste tot zijn recht als er een goede balans is tussen aansturen en vrijlaten.

 

Hoe match je de verschillen?

Elke generatie, van de babyboomers tot de verschillende groepen binnen generatie XYZ, brengt bepaalde kwaliteiten aan tafel. Maar hoe smaak je van die verschillende werknemerstypen een geolied team? Maatwerk is het sleutelwoord. Zorg ervoor dat de verschillende generaties elkaar complementeren. De generatie XYZ kan je met hun frisse ideeën en constant evoluerende techkennis op het pad van nieuwe ontwikkelingen brengen. Oudere werknemers zijn door hun ervaring en expertise vaak de beste mensen om de continuïteit van je bedrijf op de lange termijn te waarborgen.

Een modern en dynamisch bedrijf zorgt voor rolverdeling die het beste uit elke werknemer haalt en biedt oplossingen op maat voor elk werknemerstype. Dit draagt uiteindelijk bij aan een constructieve samenwerking over de generaties heen. Goed generatiemanagement houdt rekening met de individuele behoeften en ambities van de werknemer, maar ook met de doelen en wensen van jouw organisatie. Dat betekent dat je per generatie een andere human resource-strategie moet hanteren.

 

Hoe ver staat jouw organisatie?

Uit ervaring weet ik dat verschillende generaties laten samenwerken geen evidentie is. Nochtans is het wel belangrijk. Want binnenkort verlaten de babyboomers de arbeidsmarkt en daarmee dreigt heel wat kennis en ervaring verloren te gaan. Goed generatiemanagement helpt om de kennisoverdracht en ervaringsuitwisseling goed te laten verlopen en spanningen en conflicten in het team tot een minimm te beperken. Wens jij als leider of ondernemer meer inzicht in de vaardigheden van goed generatiemanagement? Laat het me zeker weten! Als businesscoach en -consultant sta ik jou graag bij met raad en daad! Wil je bovendien snel tot een oplossing komen? Neem dan zeker deel aan ons Growthcamp op 16, 17 en 18 mei en leer samen met andere succesvolle leiders en ondernemers de knepen van het vak!

Ik kijk er alvast naar uit!

Dynamische ondernemersgroet,

handtekening-An