Het fenomeen intrapreneurship, ofwel ondernemend werknemerschap, wint internationaal gezien sterk aan populariteit en is bovendien van groot belang voor de innovativiteit van onze organisaties. Wanneer bedrijven optimaal gebruik maken van de creatieve kennis en het ondernemend vermogen van al hun werknemers, wordt de algemene kennis en het innovatievermogen versterkt. Jammer genoeg vinden heel wat organisaties en leidinggevenden nog te vaak dat de mensen op de werkvloer zich met hun dagelijkse werkzaamheden moeten bezighouden. Of ze hebben nog niet met de ‘intrapreneurshipbril’ naar hun medewerkers gekeken. Hoog tijd dus om daar iets aan te veranderen.

 

Wanneer ben je een intrapreneur?

Er circuleren verschillende visies omtrent intrapreneurship. Maar de meest gangbare beschouwt het fenomeen als een positieve werkattitude, met als kenmerken: innovativiteit, productiviteit en risiconemend gedrag. Hierbij kun je dus denken aan medewerkers die nieuwe ideeën aankaarten of suggesties aanbieden ter verbetering van een werkproces. Intrapreneurship is in dit opzicht dus zeer interessant voor bedrijven. Maar dat niet alleen. Ondernemend werknemerschap biedt medewerkers de mogelijkheid om boven hun alledaagse routine uit te stijgen, nieuwe complexe taken op te pakken en continu bij te leren. Hoe kan je nu intrapreneurship op de werkvloer stimuleren? Je leest het hieronder.

 

Vertrouwen

Ondanks dat ondernemend werknemerschap voornamelijk afkomstig is vanuit de werknemer zelf, speelt de directe leidinggevende een zeer belangrijke rol. In eerste instantie is vertrouwen in de competenties van de medewerker cruciaal. Werknemers die voldoende vertrouwen genieten, zullen geneigd zijn om sneller initiatief te nemen en verantwoordelijkheden op te eisen. Daarnaast speelt de mate waarin de leidinggevende voldoende tijd en middelen verstrekt voor innovatieve projecten ook een belangrijke rol. Intrapreneurship vergt vaak risicovol gedrag dat buiten het standaardwerkpakket valt, waarbij alles valt of staat met een goede ondersteuning en begeleiding.

 

Autonomie

Naast vertrouwen is de mate van autonomie en uitdaging van groot belang. Medewerkers moeten wel enige vrijheid hebben om te experimenteren en met creatieve ideeën en innovatieve oplossingen te kunnen komen. Wanneer de leidinggevende alles bepaalt, zal dit nefast zijn voor het zelfdenkend en proactief vermogen van medewerkers. Ook voldoende uitdaging is belangrijk voor intrapreneurship. Uitdagende opdrachten en problemen stimuleren het creatief denken en de motivatie van mensen om zelf met voorstellen op de proppen te komen.

 

Partnerships

Tenslotte spelen de samenwerkingsverbanden met externe partners en stakeholders een grote rol speelt. Externe samenwerking leidt namelijk tot kruisbestuiving en een beter en vernieuwd inzicht in de behoeften van bijvoorbeeld de klant, de concurrentie en de markt. Daarnaast kunnen externe werkcontacten de kansen op partnerships en samenwerkingen op bijvoorbeeld het gebied van innovatie en r&d tussen individuen en organisaties verhogen. Kortom, het is moeilijk om in je eentje innovatief te zijn.

 

Ben jij klaar voor intrapreneurship op de werkvloer?

Het moet gezegd zijn, niet elke werknemer heeft evenveel potentieel voor intrapreneurship. Sommigen voelen zich best comfortabel binnen de grenzen van het werkpakket en daar is zeker en vast niets verkeerds mee. Maar als leidinggevende is het wel van belang om een zo gunstig mogelijk klimaat te creëren, zodat elke werknemer zijn volledig potentieel kan ontwikkelen. En wij kunnen jou daarbij helpen! Schrijf je in voor ons Growthcamp en samen zoeken we uit hoe we het ondernemend vermogen van jouw medewerkers kunnen ontwikkelen.

Ik kijk er alvast naar uit!

Dynamische ondernemersgroet,

handtekening-An