Maatschappelijk verantwoord ondernemen of MVO is een manier van ondernemen waarbij je als bedrijf niet uitsluitend oog hebt voor winst maken, maar ook beantwoordt aan de behoeftes van de samenleving. MVO wordt vaak in verband gebracht met grote bedrijven die ethische en sociale programma’s opzetten, zoals herbebossen of een ngo steunen. Maar een kleine of middelgrote onderneming heeft vaak de mensen noch de middelen om dergelijke maatregelen te nemen. Toch zijn er heel wat KMO’s die een positieve impact willen hebben op hun omgeving en die inzetten op duurzaamheid, energie-efficiëntie, gelukkige medewerkers. Wil jij als KMO ook maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wij halen hieronder enkele thema’s aan waar je zeker op moet inzetten!

 

1. Eerlijke en duidelijke communicatie

Organisaties die producten en diensten aanbieden, hebben verantwoordelijkheden tegenover die consumenten en klanten. Tot die verantwoordelijkheden behoren het geven van voorlichting en nauwkeurige informatie, gebruik van eerlijke, transparante en zinvolle marketinginformatie, bevordering van duurzame consumptie, en veilige gezonde producten en diensten met een vormgeving waardoor iedereen er toegang toe heeft. Met eerlijke en duidelijke communicatie bouw je een duurzame relatie op met jouw klant!

 

2. Privacy

Om een duurzame relatie op te bouwen moet je als KMO onder meer de privacy van je klant beschermen. Als organisatie mag je enkel persoonsgegevens verzamelen en verwerken als je klant daarvoor duidelijke en onbetwistbare toestemming voor heeft gegeven. Ook moet uitdrukkelijk omschreven zijn wat het doel ervan is en wat je met de gegevens zal doen. Zodra je de gegevens gebruikt voor doelen waar vooraf geen goedkeuring voor werd verleend, kan het fout lopen. Met andere woorden, als bedrijf conform zijn met de GDPR regels kan jou het label van maatschappelijk verantwoorde KMO opleveren!

 

3. Goed personeelsbeleid

Je medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van het bedrijf. Zo zullen goede arbeidsomstandigheden, persoonlijke ontwikkeling, diversiteit, betrokkenheid en een goede balans in werk-privé een directe invloed hebben op de prestaties van je bedrijf.  Zo:

  • leiden gemotiveerd en betrokken personeel tot hogere productiviteit
  • leidt het reduceren van overbelasting, arbeidsconflicten en stress tot minder personeelsverloop en ziekteverzuim
  • leidt een goed MVO-beleid tot het verbeteren van je imago als goede werkgever. Dit imago is een enorme aantrekkingskracht voor nieuw personeel.

 

4. Respect voor de belangen van stakeholders

Ondernemingen maken deel uit van de samenleving. En dus beïnvloeden en worden ze beïnvloed door tal van groepen en individuen. Dit noemen we de stakeholders of belanghebbenden van de onderneming. Voorbeelden van stakeholders zijn klanten, werknemers, overheden, investeerders, vakbonden en leveranciers, maar ook omwonenden en de media. Overleg en dialoog met de stakeholders is een essentieel onderdeel van MVO. Identificeren, luisteren naar en betrekken van stakeholders staan centraal als een organisatie zich wil toeleggen op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hun invloed en belangen in kaart brengen en daar vervolgens rekening mee houden heet stakeholdermanagement.

 

5. Duurzame keten

Producten of delen van een product zijn niet zelden in een ander land geproduceerd. Jouw verantwoordelijkheid als aankoper begint en stopt niet bij de grens. Hoewel de aankoopprijs vaak lager is dan de producten die in westerse landen zijn geproduceerd, hangt ook daar natuurlijk een prijskaartje aan vast. Weten waar grondstoffen vandaan komen, wat er speelt bij toeleveranciers en door wie producten vervaardigd worden is belangrijk. Arbeidsomstandigheden en milieu-issues bij buitenlandse toeleveranciers hebben uiteindelijk ook invloed op de duurzaamheid van een in België gevestigd bedrijf.

 

MVO in jouw KMO?

De zorg voor goede bedrijfsresultaten, bijdragen aan sociale en maatschappelijke vooruitgang integreren in de verschillende processen, systemen, structuren, bedrijfscultuur, strategische middelen en vaardigheden van medewerkers is een ingrijpend proces. Kiezen voor MVO kan inhouden dat andere of nieuwe waarden belangrijker worden. Dit kan voor jouw bedrijf verandering op gang brengen. De weg ernaartoe is slechts op één manier te gaan: stap voor stap.

Wil ook jij MVO integreren in je missie, visie en strategie van je bedrijf? Laat het me zeker weten! Als groeicoach en business mentor  sta ik jou graag bij met raad en daad!

Ik kijk er alvast naar uit!

Dynamische ondernemersgroet,

handtekening-An