De termen ‘raad van bestuur’ en ‘raad van advies’ roepen misschien vooral associaties op met grote bedrijven en dito structuren. Toch kan zo’n bestuursorgaan ook voor kmo’s van goudwaarde zijn. Met een denktank van externe adviseurs kan je dat makkelijk opvangen en tegelijkertijd denk je na over de algemene koers van je bedrijf en de strategische knopen die je (nog) moet doorhakken. Een effectief bestuursorgaan dient als klankbord, verruimt je blik en haalt je, indien nodig, uit je tunnelvisie. Tenminste als je raad van advies of bestuur helemaal is afgestemd op de noden en wensen van jouw onderneming. Hoe installeer je nu een raad van advies of raad van bestuur die écht een meerwaarde biedt voor jouw organisatie? Je leest het hier.

 

Raad van advies of raad van bestuur?

Laat ons eerst even een misverstand de wereld uithelpen: een raad van advies is geen raad van bestuur. Er zijn heel belangrijke verschillen tussen beide organen. De raad van advies is vooral een denktank of inspiratiebron zonder beslissingsmacht. Als ondernemer blijf je aan het roer staan van je onderneming en ben je verantwoordlijk voor je eigen beslissingen. Een raad van bestuur daarentegen is een wettelijk orgaan, waarvan de beslissingen bindend zijn. En dus kunnen bestuurders aansprakelijk worden gesteld voor hun bestuursdaden.

Beide raden hebben als voordeel dat:

  • de ondernemer over een klankbord beschikt
  • er meer systematisch aandacht wordt besteed aan de langetermijnvisie en de strategie
  • de transparantie en de continuïteit van de besluitvorming wordt bevorderd
  • het evenwicht tussen het belang van de onderneming en het belang van de ondernemer, familie en andere aandeelhouders wordt bewaakt

Een goed samengestelde adviesraad of een raad van bestuur kan je de nodige impulsen geven om op een gestructureerde wijze te groeien.

Diverse samenstelling met complementaire profielen

Alles start natuurlijk met de juiste samenstelling van het beheersorgaan. De ideale raad bestaat uit (familie)leden die in de onderneming actief zijn, aangevuld met externe adviseurs met relevante sectorervaring en/of ruime expertise in diverse domeinen. Kortom, ervaren professionals met een interessante achtergrond en de juiste mix van competenties en ervaringen die jouw onderneming nieuwe invalshoeken bieden. Naast de kwaliteit speelt ook de kwantiteit een rol. De ideale raad bevat niet te weinig maar zeker ook niet te veel bestuurders en experts, zodat iedereen betrokken is, en bovenal, zich verantwoordelijk voelt.

 

Strategisch, tactisch en operationeel

Inhoudelijk moet het advies zich niet enkel beperken tot strategie en langetermijndenken. Je kan jaarlijks een bijzondere vergadering bijeenroepen, waar alleen de langetermijnvisie op de agenda staat. Maar ook operationele elementen kunnen in de raad (van advies) aan bod komen. Een CEO of ondernemer die wil aftoetsen wat de adviesleden denken over bepaalde investeringen, over een specifiek contract of over de aanwerving van bepaalde profielen? Waarom niet? Het is immers belangrijk af te toetsen of de operationele werking volledig in lijn ligt met de missie en bedrijfsstrategie.

 

Sterke voorzitter

De rol van de voorzitter is zeer belangrijk. Die garandeert een goede informatiedoorstroming naar de leden en ziet toe op de goede werking. Dat betekent in de praktijk proactief plannen en organiseren: tijdig afspraken maken, een agenda opstellen, ruim vooraf informatie over de onderwerpen delen met de deelnemers. Een duidelijke bondige agenda schept klaarheid en maakt het mogelijk dat de deelnemers zich goed kunnen voorbereiden. Ook dient er best wat ruimte te worden voorzien voor varia zodat ad hoc actuele onderwerpen nog een plaats kunnen krijgen. Het lijken zuiver praktische ingrepen voor een voorzitter, maar ze zorgen er in de praktijk wel voor dat je de ambities van het bedrijf met een raad van advies of bestuur kan waarmaken.

 

Digital Boardroom

Time is money! Hoe kun je bestuurders en experts efficiënt info laten uitwisselen en hen bijkomende informatie verschaffen? Door te werken met de huidige technologie en praktische digitale tools, zoals dropbox, sharepoint, doodle voor het maken van afspraken… wordt iedereen meteen op de hoogte gebracht van de meetings en kunnen elementen bijkomend worden aangedragen. Dit zorgt meteen voor een permanente betrokkenheid bij het bedrijf, ook tussen vergaderingen door. Alle bestuurders, experts en de betrokken medewerkers moeten zo goed en zo snel mogelijk in het programma en tools ingewijd worden, zodat ze er allen vlot mee kunnen werken.

 

Hoe zit het met jouw raad?

Hopelijk heb je er iets van opgestoken. Heb je nog vragen of wens je een sterke partner met expertise voor jouw raad, contacteer me gerust via deze link.

Als experte in diverse raden help ik je hier graag mee verder.

Ik kijk er alvast naar uit!

Dynamische ondernemersgroet,

handtekening-An