Wist je dat…

Bijna 11.900 Belgische bedrijven zijn over de kop gegaan in 2019. Dat waren er gemiddeld 31 per dag. Een recordjaar. Maar wat zijn de voornaamste oorzaken? Het financiële ligt aan de basis, dus hoog tijd om even op te lijsten hoe je jouw bedrijf financieel gezond kan houden.

Hervorming van het vennootschapsrecht

Volgens het recent gewijzigde faillissementsrecht kunnen de vrije beroepen, vzw’s en andere verenigingen nu ook het faillissement aanvragen. Al mogen zij nu winsten maken, deze uitkeren aan de oprichters en de leden ervan mag dan weer niet. De stijging in de faillissementscijfers, lees registratie hiervan, is dus één van de voornaamste redenen.

Verder zijn de 16 verschillende juridische vormen ook gereduceerd tot 4 basisvormen. Enerzijds was dit nodig om de juridische complexiteit te verbeteren en het eenvoudiger te maken om zo extra ondernemingsopportuniteiten te creëren. Anderzijds zijn er ook heel wat risico’s verbonden aan de nieuwe regelgeving. Zaken doen met een BV (de vervanger van de BVBA) vraagt waakzaamheid. Zij kunnen immers hun startkapitaal zelf bepalen zonder drempel. Het juist inschatten van hun kapitaal, cash flow en gezond financieel plan is dus nodig als je zeker wil zijn van je betalingen.

Spookbedrijven

De Belgische staat heeft in 2019 de jacht geopend op spookbedrijven in België en dit conform een Europese richtlijn. Deze bedrijven bestaan enkel op papier en hebben geen activiteit, jaarrekeningen of het uitoefening van diensten. Wanneer je zaken doet met dergelijke bedrijven zal je merken dat je totaal geen antwoord krijgt wanneer je een vraag stelt aan hen per email en telefoon. Een eenvoudige google search op basis van het adres geeft je ook meer inzichten.

Deze vennootschappen zijn trouwens de perfecte dekmantel voor fraudeurs en vergroot het financieel risico voor betrouwbare bedrijven. De harde cijfers: van de 1.7 miljoen actieve bedrijven in België kan ongeveer 20% een spookbedrijf zijn. Omgerekend zijn dat ongeveer een 340.000 (!) ondernemingen. Waakzaamheid is dus geboden.

Fraude

Fraude, witwaspraktijken zijn actuele topics. Bedrijven zijn hier meestal de dupe van. Net daarom voert de staat meer controles uit, waardoor we dus ook in 2019 een stijging zagen van de faillissementen. Als je voelt dat ‘er iets niet snor zit’ bij facturatievragen of leveringen van diensten en goederen, verbreek dan meteen de samenwerking of eis voorschotten.

Risicobeheer

Ik blijf het zeggen: als bedrijf moet je je risicobeheer verscherpen. Doe een vooronderzoek of ‘compliance checks’ . ‘Compliance’ is een belangrijk onderdeel van het ‘risk management’ om een risico inschatting te kunnen maken. Zonder vooronderzoek bestaat de kans dat je zaken doet met een frauduleuze organisatie of persoon. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid leiden tot niet-betaling van de geleverde goederen en diensten, waardoor je financiële stabiliteit in het gedrang komt.

Met een compliance check kan je onderzoeken wie de eigenaar is van een organisatie en verneem je of er sancties lopen tegen de betrokken personen of bedrijven.

Wanbetalingen

De wanbetaler. Het blijft één van de voornaamste oorzaken van een faillissement: openstaande facturen of afschrijvingen bij vaste klanten.

Als de klanten niet meer tijdig betalen, kan je onderneming in geldnood verkeren. Het probleem van gebrek aan liquide middelen om lopende schulden te betalen duikt op. Als één klant failliet gaat, kan dit een domino-effect uitlokken voor bedrijven waarmee ze regelmatig handel drijven. 1 grote klant die in faling gaat, kan de cashflow van de onderneming volledig verstoren.

Hou je ogen open voor waarschuwingssignalen van een bedrijf in financiële nood. Controleer je klanten door hun bedrijfskredietrapport te controleren want dat zit boordevol belangrijke financiële elementen, bestuurdersgegevens, negatieve informatie en andere belangrijke gegevens van een bedrijf.

De meest cruciale details in een bedrijfskredietrapport zijn aanwezig om de prestaties van een bedrijf te kunnen analyseren en daarenboven krijg je een solvabiliteitscore of kredietscore die voorspelt wanneer een bedrijf insolvent wordt.

Een verwittigd ondernemer is er twee waard.

Al deze tips lijken logisch maar door tijdgebrek wordt dit wel eens vergeten. Het is echter nuttig om deze checks bij nieuwe klanten voor de start van een samenwerking uit te voeren. Zo voorkom je financiële problemen die je eigen onderneming in gevaar kunnen brengen.

Wens ook jij je onderneming beter in kaart te brengen en wens je hulp bij het opstellen van een operationeel financieel plan, laat ons dan zeker kennismaken.