Ken jij de VUCA-wereld al? VUCA duidt precies de wereld aan waarin we vandaag leven. Door de digitalisering verandert onze wereld in sneltempo. Nu, dat de digitale wereld, en dus ook technologie, exponentieel groeit hoeft op zich geen probleem te zijn. Technologie schept kansen, kan ons verenigen en ons dienen. Maar bij vele ondernemers en leidinggevenden heerst vaak een onaangenaam gevoel dat ze in deze VUCA wereld voorbij gestreefd worden en “niet meer mee zijn”. Dit brengt onzekerheid met zich mee, wakkert protectionisme aan en verstarring van waarden, gebruiken, tradities en vernieuwing. Nochtans is het is voor leiders, teams en organisaties van levensbelang om veerkrachtig te zijn en snel te schakelen in nieuwe situaties. Anders dreig je voorbijgestreefd te worden door de concurrentie.

 

VUCA, wat betekent dat nu?

VUCA is een Engels acroniem en staat voor Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous.

  • Volatile gaat over de dynamiek van veranderingen en de snelheid waarmee ze plaatsvinden.
  • Uncertain verwijst naar de afname van voorspelbaarheid, de toename van verrassingen en de behoefte aan inzicht in hoe situaties ontstaan.
  • Complex gaat over meervoudige krachtenvelden, chaotische samenhang en verwarring.
  • Ambiguous verwijst naar de dubbelzinnigheid van de realiteit, de kans om verkeerde conclusies te trekken en het verwarren van oorzaak en gevolg.

De VUCA wereld dwingt ons om onzekerheid te omarmen of in ieder geval als onvermijdelijk te beschouwen.

Hieronder geven we jou 3 tips om als ondernemer, leider of organisatie te overleven in deze VUCA wereld

 

1. Stimuleer innovatie

Innovatie is belangrijk voor welvaart en groei. Het is het enige effectieve verdedigingsmechanisme tegen concurrentie. Om dat voor elkaar te krijgen moet innovatie niet alleen een ‘buzzwoord’ zijn, maar de verantwoordelijkheid van elke medewerker. Zorg daarom voor een open dialoog op de werkvloer. Betrek je medewerkers in belangrijke vraagstukken. En besteed aandacht aan nieuwe technologieën en andere branches. ‘It is hard seeing the future when you’re sitting behind the desk’.

 

2. Wees “lean” en “meaningful”

Innovatie en de bereidheid om te veranderen ontstaan uit passie: een passie om een bijdrage te leveren aan het ‘why’ van de organisatie. Bedrijven moeten daarom niet langer ‘lean and mean’ zijn, maar ‘lean and meaningful’. Veel werkomgevingen zijn echter niet motiverend. Organisaties zijn vaak een samenstelling van verplichtingen en rapportages, van stugge structuren en beperkte doelstellingen, die de vitaliteit uit het werk en een organisatie halen. Schaf daarom de onnodige beperkingen af en geef je medewerkers ruimte en autonomie; je krijgt er creativiteit voor terug.

 

3. Focus op vrijheid

De managementfilosofie van een organisatie is vaak ingegeven door een behoefte aan controle en efficiëntie. Deze behoefte wordt in de VUCA wereld compleet onderuit gehaald. Bureaucratie en controle zijn aan het einde gekomen en daarom is vrijheid het nieuwe sleutelwoord. Want waarde wordt vandaag de dag niet langer bepaald door het voldoen aan budgetten, prestatiedoelen, geformaliseerde werkprocedures en beleidsregels. 
Nee, waarde wordt bepaald door de ervaring en beleving die mensen hebben met een product. In een organisatie waar controle heerst, gaat het bijzondere en unieke eruit.

 

En wat nu?

De VUCA wereld is uitdagend, met oneindig veel nieuwe situaties en mogelijkheden. Om hierin koers te houden, moeten krachtige doelen worden gesteld. Het vraagt continue navigeren en bijsturen en soms het roer omgooien om een rots te ontwijken. Heb je nog vragen of wens je een sterke partner met expertise om jou door deze VUCA wereld te helpen navigeren? Laat het me zeker weten! Als businesscoach en -consultant sta ik jou graag bij met raad en daad!

Ik kijk er alvast naar uit!

Dynamische ondernemersgroet,

handtekening-An