Heb je een rode persoonlijkheid, een gele of ben je toch eerder groen? Aanbieders van persoonlijkheidsanalyses zijn erg populair en uiteenlopend. Wij geloven in de achterliggende waarde, maar  focussen onze blik vooral op het implementatieproces. De vertaalslag naar de praktijk zorgt echter voor resultaten en actie. Want hoe dan ook: theorie kennen is 1 ding… toepassen is een andere zaak.

 

First things first: de theorie.

DISC Model

Het DISC instrument is een persoonlijkheidsanalyse die je een diepgaand inzicht geeft in je eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen. Het is een psychometrische en hoog gevalideerde gedragstest die gebaseerd is op het werk van William Marston ‘The Emotions of Normal People’. De gedragspsycholoog John G. Geier vertaalde deze inzichten in een persoonlijkheidsprofiel dat in meer dan 50 landen verspreid, wetenschappelijk onderbouwd en steeds verder verbeterd wordt.

De bijhorende DISC beschrijvingen geven in begrijpelijke taal zicht op gedrag en communicatie. Uit onderzoek blijkt dat gedragskenmerken kunnen worden gegroepeerd in vier persoonlijkheidsstijlen. Mensen met vergelijkbare stijlen vertonen specifieke gedragskenmerken die gebruikelijk zijn voor die stijl.

disc model

Kennis en analyse van dit model biedt je dus de mogelijkheid om jezelf, medewerkers, collega’s, partners en/of klanten beter te begrijpen. Hierdoor kan je beter aansluiten op ieders persoonlijke behoeften, conflicten voorkomen of verminderen, verschillen in anderen beter waarderen en bouwen aan onderling vertrouwen. De kracht van het DISC-instrument zit hem in de eenvoud zonder af te doen aan de complexiteit van mensen.

 

Insights Discovery Model

Insights Discovery ® is gebaseerd op het persoonlijkheidsmodel van Carl Gustav Jung. Jung introduceerde dit model in 1921 in zijn “Psychologische typen” en ontwikkelde dit verder in latere werken. Zijn uitgangspunt is dat elk mens uniek is, maar ook dat ieder mens bepaalde diep gewortelde voorkeuren heeft die ervoor zorgen dat de ene persoon heel anders reageert op een situatie dan de andere. Dat zie je terug in de wijze van communiceren, het nemen van besluiten, samenwerking, leidinggeven, et cetera.

Insights Discovery ® combineert eenvoud met diepgang. In zijn eenvoud kent het model vier aspecten van de persoonlijkheid, uitgedrukt in kleurenkwadranten: Vurig rood, Stralend geel, Zacht groen, en Helder Blauw. Iedereen heeft en gebruikt in meer of mindere mate alle vier de kleuren. De volgorde en intensiteit van ons kleurengebruik zijn echter uniek en bepalen onze persoonlijke stijl. Onze voorkeur voor een bepaalde kleur geeft aan welke manier van denken, werken en communiceren voor ons het meest natuurlijk is.

Insights Discovery heeft de theorie van Carl Gustav Jung op een praktische en werkbare wijze gevangen in het Insights Discovery wiel op basis van de vier Insights Kleuren.

Schermafdruk 2017-06-29 16.49.30

Meer weten? Wat nu? Hoe pas ik dit toe?

Op donderdag 31 augustus tonen we in onze interactieve workshop“De kleur van je medewerkers” hoe je o.a. bovenstaande theorieën omzet tot actie en resultaten. We bieden je geen “gekleurd” certificaat, maar wel praktische kennis over de implementatie van gelijkaardige persoonlijkheidsanalyses.

Wat levert dit op?

  • betere onderlinge communicatie
  • diepgaand inzicht in de eigen persoonlijkheidsstijl
  • conflicten oplossen of voorkomen
  • onderlinge verschillen waarderen
  • positiever en effectiever samenwerken

Samengevat: omarm je eigen kracht en die van anderen: colour your life!

Dynamische ondernemersgroet,

handtekening-An