Nieuw leiderschap is hot topic in de bedrijfswereld. Managers en leiders volgen allerhande cursussen om zich om te vormen tot een nieuwe leider. Maar waar onderscheidt een nieuwe leider zich van de anderen? In de meeste omschrijvingen komen de woorden flexibiliteit en autonomie terug. In een constant veranderende wereld moeten organisaties in staat zijn snel en gezwind op nieuwe uitdagingen te reageren. Dat gaat lastig in de klassieke ‘command & control’-omgeving, waarin de baas het werk in stukjes hakt en de stukjes onder de werknemers verdeelt. Nieuwe leiders bekijken het leidinggeven op een totaal andere manier. Hoe? Je komt het verderop te weten. 

 

Oud leiderschap?

Nieuw leiderschap omschrijven, gebeurt het beste in tegenstelling tot het “oude leiderschap”. Het oude leiderschap gaat uit van een negatief mensbeeld, waarbij repressie en dominantie werknemers in het gelid moet houden. Daarom vertoont deze leiderschapsvorm zeer autocratische en soms zelfs dictatoriale trekken. De oude leider heeft alle touwtjes in handen en zorgt dat via een strakke hiërarchische bevelstructuur zijn wil wordt uitgevoerd. Er bestaat geen inspraak op de werkvloer en medewerkers worden geacht volgzaam te handelen zoals de leider het wil. De leider kent bovendien amper zijn medewerkers en is doof voor hun noden. Als er beloond wordt, dan gebeurt dat in materiële zin. Als de dingen fout gaan, wordt er hard gestraft.

 

Belangen behartigen

In het nieuwe leiderschap staan de medewerkers meer centraal. Medewerkers zijn hoog opgeleid, mondiger en hebben steeds minder ontzag voor macht. Bovendien genieten ze graag de vrijheid hun werk zelf in te richten. De nieuwe leider gaat uit van de meerwaarde die elke werknemer bezit en tracht de belangen van elk van hen te behartigen. Daarom profileren nieuwe leiders zich vaak als simultaanschakers. Ze lopen van het ene schaakbord naar het andere en trachten daarbij de juiste sturing aan te geven. Zonder direct te sturen, moeten leiders daarom in goed contact staan met hun teamleden.

 

Autonomie van medewerkers

Werknemers vinden het fijn om deel uit te maken van een team. Een team zorgt namelijk voor geborgenheid, binding en creativiteit. Maar controle over de eigen werksfeer en (zelf)vertrouwen geeft nog meer voldoening. Autonomie versterkt de betrokkenheid, ontwikkelt het persoonlijk leiderschap en breekt de lans voor intrapreneurship. Nieuw leiderschap heeft oog voor deze drang naar autonomie en wil deze bestendigen. Door medewerkers meer autonomie te geven over hun werkorganisatie kan de nieuwe leider zich focussen op wat echt belangrijk is, zoals strategische beslissingen nemen en de koers zetten.

 

Openheid en vertrouwen

Dat openheid het leiderschap-van-de-toekomst kenmerkt, merk je als je een bedrijf binnenstapt waar veel jonge mensen werken. Meer dan ooit zijn jongeren gewend hun mening te geven. Deze openheid kenmerkt de nieuwe generatie, die klaar staat om de arbeidsmarkt te betreden. Als je deze mensen in je organisatie wil opnemen, kan je daar niet aan voorbijgaan. Nieuwe leiders gaan mee in deze openheid en ontwierpen daarom “Clearing“. Clearing is een systeem waarbij je aan het eind van elke bespreking 3 vaste vragen stelt: Wat werkte voor jou, wat werkte niet en hoe voel je je?’ Waar het om gaat, is dat feedback onderdeel wordt van de dagelijkse routine. Alleen zo ontstaat vertrouwen tussen medewerkers en leidinggevenden.

 

Ben jij al een nieuwe leider?

Hopelijk heb je er iets van opgestoken. Maar heb je vragen of wil je concrete stappen zetten richting nieuw leiderschap? Laat het ons zeker weten, we helpen je graag verder!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Ik kijk er alvast naar uit!

Dynamische ondernemersgroet,

handtekening-An