Wanneer je brainstormt over een nieuwe/vernieuwde bedrijfsstrategie is het aangeraden om terug te vallen op beproefde modellen. Zo zie je geen belangrijke zaken over het hoofd en verloopt het proces zo gestructureerd mogelijk. Het vertalen naar de eigen situatie is echter niet altijd zo eenvoudig. Strategie implementatie is lastig. Doch is het implementeren van jouw bedrijfsstrategie cruciaal in het proces van visie tot realisatie!

 

Weldoordacht plan

Het moet voor iedereen duidelijk zijn waarom de strategie gewijzigd wordt, wat de nieuwe strategie inhoudt en hoe deze gaat werken voor iedere medewerker. De implementatie van je bedrijfsstrategie is hét moment om de verandering waar te maken, leiderschap te tonen en jouw personeel mee te krijgen. Alle neuzen moeten in dezelfde richting wijzen, anders botst het vroeg of laat opnieuw. (→ We noemen onze groeitrajecten niet voor niets Business & Minds.) Belangrijk is dat je samen ontdekt wat werkt, zodanig dat iedereen meer begrip heeft en er beter van wordt. Het vaststellen van een strategische koers en de praktische uitvoering daarvan zijn echter geen losstaande processen: het vormt een geheel. Het is dan ook essentieel om een plan van aanpak voor de implementatie op te nemen.

 

Enkele tips om de nieuwe strategie in beweging te krijgen

> Ontwikkel een visie op de implementatie

Waarom moeten we een nieuwe strategie implementeren en wat zijn de consequenties? Twee vragen die je absoluut moet kunnen beantwoorden. De reden van de nieuwe strategie moet helder naar de organisatie gecommuniceerd worden, in een inspirerend verhaal waarin verleden, heden en toekomst samen komen. Benoem en onderzoek zeker ook de impact en noodzakelijke betrokkenheid van interne en externe stakeholders, en hoe zeer zijn zij nodig om de nieuwe strategie te laten werken. Wat zijn hun belangen en hoe gaan wij hiermee om?

 

> Ontwikkel een implementatiestrategie

De juiste aanpak om de strategie daadwerkelijk te realiseren verschilt per situatie en van organisatie tot organisatie. Het type organisatie en omgeving waar de organisatie in actief is, maakt dat de processtrategie van een implementatie in grote lijnen vooraf vast ligt; wat niet wil zeggen dat er geen nood is aan verder onderzoek. Analyseer veranderingen uit het verleden: wat ging goed, wat ging fout. Ook is het goed om het implementatievermogen van de medewerkers te bepalen. Benoem valkuilen en pijnpunten die gedurende het proces naar boven kunnen komen. Baseer de processtrategie dus niet op een wens hoe de organisatie in de toekomst samen kan werken, maar kies voor de processtrategie die past bij het genetisch materiaal van de organisatie. Deze analyse biedt het fundament voor een goede realisatie!

 

> Bouw commitment op

Betrokkenheid komt niet vanzelf. Meestal moet men hiervoor eerst weerstanden doorwerken, moeten mensen gemobiliseerd worden en kennis / vaardigheden overgedragen worden. Bij de implementatie van de nieuwe strategie is het van belang je hiervan bewust te zijn en consequent te bouwen aan het creëren van commitment. Hierbij kan je een onderscheid maken naar de mate van de nodige commitment. Niet op alle plekken in de organisatie is het noodzakelijk dat men proactief de nieuwe strategie vormgeeft. Voor sommige medewerkers volstaat het als zij reactief aan de implementatie meedoen. Welke processtrategie ook gekozen wordt, communicatie is essentieel gedurende de gehele implementatie. De mate waarin de boodschap overkomt is niet alleen afhankelijk van de inhoud, maar ook van:

  • De oprechtheid waarmee de boodschap uitgesproken wordt;
  • Degene die de boodschap uitspreekt: medewerkers willen belangrijke informatie van hun leidinggevende horen;
  • Het gekozen communicatiekanaal;
  • De mate waarin er ruimte is voor tweerichtingsverkeer.

 

Wil jij ook werk maken van je strategie?

Op maandag 28 augustus organiseren we de workshop Kennen je medewerkers jouw bedrijfsstrategie? 

Tijdens deze interactieve workshop tonen we dé sleutelelementen van een goede strategie en nog veel belangrijker, hoe je die strategie vertaalt en daadwerkelijk omzet in enthousiasme en acties van jouw team.

Tot dan?

Dynamische ondernemersgroet,

handtekening-An