8 hedendaagse Uitdagingen van KMO’s

In een wereld waar verandering de enige constante is, staan kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) voor unieke uitdagingen. Het vermogen om snel, wendbaar en efficiënt aan te passen is cruciaal. An Vermeulen bespreekt de meest
voorkomende hinderpalen van KMO’s en biedt gerichte strategieën om deze aan te pakken, met een focus op de kerndomeinen van bedrijfsvoering.

(Gepubliceerd in Sterck Magazine)