Groeipijnen aanpakken in 6 stappen

Als business coach en mentor hoor ik regelmatig van ondernemers en zelfstandigen: ‘Ik wil evolueren en groeien maar weet niet hoe?’

Iedere ondernemer worstelt wel eens met deze fase waarop je beseft dat het anders kan en moet wil je verder (blijven) evolueren … kortom de fameuze ‘groeipijn’ loert om de hoek. Pijn in je bedrijf en organisatie is vaak de indicatie dat de volgende fase klaar staat in de wachtkamer. Eens ik de symptomen zie, stel ik de diagnose en kijk naar de verschillende fasen op weg naar genezing én een toekomstgericht volwassen bedrijf.

Uit jarenlange ervaring weet ik dat je als ondernemer met je bedrijf een aantal levensfases doorloopt waarbij je telkens wordt geconfronteerd met een kantelmoment en daaraan gekoppelde groeipijnen.


Fase #1. Creativiteit boost

Jong, vol passie, drive en goesting. In de eerste fase van groei ligt de wereld aan de voeten van de pionierende entrepreneur. De organisatie is ‘creatief’, een beetje onbezonnen en de medewerkers zijn zonder meer loyaal. Wat de klant wenst staat centraal en is bepalend. Het snelle groeien waarbij je op individuele energie en drive doorbeukt bereikt haar grenzen. Er ontstaat een leiderschapscrisis, er loopt van alles mis omdat het overzicht ontbreekt. De aanpak moet dus professioneler.


Fase #2. Directie is nodig

In deze groeifase stellen we vast dat groei wordt gestimuleerd door het management van leidinggevenden. Het aannemen van mensen die managen en sturing geven is een logisch antwoord op de pijn die aan het eind van de eerste fase werd gevoeld. Er worden processen, standaardisatie en procedures opgesteld. De ondernemer blijft nog de überbaas, hij beslist over alles. Ook hier groeit de organisatie uit zijn jasje en de ondernemer verliest zijn coördinatie. Zijn managers willen meer autonomie, vrijheid en inspraak. Een directieteam dringt zich op met midden-managers die meer bevoegdheden krijgen mét zeggenschap.


Fase #3. Delegeren

In deze fase delegeert de ondernemer belangrijke taken aan zijn middenmanagement maar daardoor komt een nieuwe zwakte naar boven. Hoe meer managers, hoe meer coördinatieproblemen… De onderneming hangt als los zand aan elkaar. Er is in deze fase nood aan afdelingsmanagers die werken vanuit expertise of strategische planning om zo weer tot één geheel te komen.


Fase #4. Coördinatie is nodig

In deze fase gaat men op zoek naar een algemene standaard en verschuift de macht naar de verschillende afdelingen. Alles moet bijdragen tot het overkoepelend organisatiedoel en één geheel worden. Elke divisie krijgt een controle en eenheidsstijl maar dit werkt soms knellend waardoor de deur open staat naar bureaucratie. Regeltjes beginnen te primeren. Nu is er vooral nood aan goede communicatie en samenwerkingsverbanden in alle structuren.


Fase #5. Samen groeien

Vanaf nu wordt de hiërarchie bewust doorbroken. Alle afdelingen hebben veel contact, overleggen de verschillende acties en de ad hoc basis geeft nieuwe energie en een drive die ervoor zorgt dat de creatieve fase herleeft. Helaas wordt er soms teveel intern gepraat in combinatie met te doorgedreven controle. Deze fase van oeverloos overleg en ping pong kan makkelijk opgevangen worden door beroep te doen op een externe groeicoach die je aanleert hoe je met deze specifieke groeifase het beste omgaat. Kortom een sparring partner en klankbord die je leert hoe je effectieve stappen onderneemt met als doel je ambities te verwezenlijken.


Fase #6. Een interessante bruid

Het bedrijf is ondertussen volwassen en gezond. Door de externe contacten en samenwerkingsverbanden ontstaan nieuwe interessante mogelijkheden zoals partnerships en allianties. De organisatie wordt meer en meer onderdeel van verschillende netwerken waardoor het risico ontstaat dat het bedrijf zich begint af te vragen wat haar corebusiness en identiteit nu eigenlijk is. Doorgaan, overnemen of splitsen is nu de hamvraag?

Belangrijk is dat hier voldoende tijd aan wordt gespendeerd om de juiste keuze te maken en het bedrijf klaar te maken voor de volgende stap. Het is de ondernemer zélf die een doordachte keuze maakt over zijn persoonlijke toekomst en ambities.

‘De richting van de wind kan je niet veranderen maar wel de stand van je zeilen’.

Wil ook jij je bedrijf een extra boost geven en laten groeien op een vlotte rendabele manier?

Ik kijk er alvast naar uit!