Telewerken succesvol managen

De effecten van de Corona crisis…we kunnen er niet naast kijken en toch zijn er ook positieve aspecten. Denk maar aan de serieuze stappen vooruit op vlak van digitalisering, thuiswerken en het nieuwe werken! Op de 10 Belgen werken er vandaag nog 2 voltijds in hun thuiskantoor of living, 6 op de 10 willen ook na de crisis blijven telewerken. En het goede nieuws: sinds de coronacrisis vinden 9 op de 10 werkgevers dat dik oké. Thuiswerk is dus een blijver. Eén groot gemis wel – of misschien twee: de koffieklets en een goede bureaustoel.

Nu actueler dan ooit en het nieuwe werken zit nog maar in de lift. Telewerken is aanvaard door werknemers en werkgevers.

Voor managers en ondernemers is dit een hele aanpassing en dan krijg je natuurlijk veel de vraag of de managementstijl moet veranderen.

Mijn antwoord daarop is: ‘Ja!’

Technisch kan veel maar je werkt met mensen, die je fysiek gewoon bent te zien. Mis jij ook niet dat informele babbeltje aan de koffiemachine? Dat brainstormen tijdens de middagpauze? De ‘thuiswerk verschuiving’ heeft ook impact op de vertrouwensrelaties op de werkvloer én productiviteit van een bedrijf. Verandering in personeelsmanagement en bedrijfswerking is dus zeker nodig.

Laat ons de voor-en nadelen eens belichten. Het is evident, er zijn heel wat pluspunten zoals o.a. een hogere efficiëntie, meer productiviteit en betrokkenheid. Maar het is ook zoeken naar duidelijke afspraken en de goede balans. Globaal gezien biedt telewerken eigenlijk alleen maar voordelen, en dit zowel voor de werknemers, leidinggevenden en het bedrijf zelf.

De voordelen

De voordelen van telewerken zijn legio: je bent mee met het digitaal tijdperk, je werknemers werken thuis, er is bij je werknemers een verbeterde balans tussen werk en privé, ze zijn minder ziek en hebben een hogere werktevredenheid. En als kers op de taart stijgt de motivatie en loyaliteit bij werknemers die van thuis mogen werken. Is het allemaal rozengeur en maneschijn? Natuurlijk niet!

De nadelen

Er zijn ook wat nadelen te noteren op vlak van telewerken: een moeilijkere controle van werknemers die telewerken, niet iedere werknemer is in staat om van thuis te werken en/of heeft te weinig discipline. Sommigen van hen klagen over te weinig scheiding tussen werk en privé en anderen krijgen door net teveel werken meer stress, vermoeidheid en een verminderende productiviteit.

Een afsprakenkader

In het nieuwe normaal, na Corona, begeleid ik ondernemers bij het opstellen van een ruimer afsprakenkader.

Het is nu dus duidelijker dan ooit dat een werkgever of leidinggevende oog moet hebben voor een structureel telewerken beleid.

Deze shift naar meer telewerken vraagt dus omkadering en strategisch beleid op dat vlak. De bedrijfscultuur moet bij telewerken focussen op vertrouwen en verantwoordelijkheid. Een duidelijk afspraken kader met werknemers op vlak van beschikbaarheid, bereikbaarheid, werkuren, onkostenvergoedingen, taakverdeling en planning is noodzakelijk.

Dit moet hand in hand gaan met uitstekende communicatie: overlegmomenten via telefoon, Skype, Zoom of Teams zorgen ervoor dat communicatie niet verwaarloosd wordt. Voor de teamspirit en persoonlijk aspect is het ook belangrijk dat alle medewerkers minstens één dag per week allemaal samen op het kantoor zijn.

Daarbovenop, het befaamde koffiemoment is blijkbaar toch een gemis bij heel wat werknemers… mensen blijven immers sociale wezens.

Ook de verwachtingen en te behalen resultaten moeten duidelijk, concreet en meetbaar zijn.

Een strategische aanpak

Deze nieuwe trends van digitalisering en nieuwe werken verwerk ik met Yarlini in een duidelijke strategische aanpak die getoetst wordt aan het businessplan en vooral niet te vergeten aan de budgettaire implicaties.

Er komt dus veel meer bij kijken dan een eenvoudig afsprakenkader rond het werken op afstand. Het nieuwe werken vereist een geheel aan aanpassingen zowel op vlak van financiën, strategie, HR en organisatie.

Speciaal daarom creëerden wij ons Builderslab. In het Builderslab-traject komen de 4 domeinen uitgebreid aan bod, inclusief de actualisatie volgens de nieuwe situatie.

Maar ook in een 1 op 1 persoonlijke begeleiding kan ik dit perfect aanpakken. Dus heb je een klankbord of sparringpartner nodig dan ben ik maar een telefoon of email van jou verwijderd.

Ik geloof in kennis en ervaringsuitwisseling…samen, sterker vooruit…daar gaan we voor bij Yarlini.

handtekening an vermeulen yarlini