Zo creëer je een hecht team in 5 stappen

Sinds jaar en dag neemt de druk op bedrijven toe om steeds meer resultaat te bereiken met minder middelen. Kostenbesparingen en proces optimalisaties worden doorgevoerd en de wijze waarop wordt samengewerkt moet effectiever en efficiënter. Gevolg: organisatiestructuren worden platter, aansturing vindt meer en meer op afstand plaats en werknemers zijn lid van meerdere (virtuele) teams. Althans, er wordt van uitgegaan dat het teams zijn. Daar loopt het dikwijls fout.

Heb je een groep of een team? Wie heb je wel en niet nodig? Hoe professioneel is je team?

Allereerst moet je weten wie je nodig hebt. Als je over een open cultuur in je bedrijf beschikt kan je best proactief heel wat vragen stellen. Ga op zoek naar professionele medewerkers. Het is misschien een moeilijke oefening maar daar moet je als bedrijfsleider met oog voor de toekomst doorheen.

STAP1: Selecteer doordacht en streng

Je team kun je alleen opbouwen met de juiste mensen. Een succesvol team ziet er dus niet hetzelfde uit als dat van de buurman. Kies de mensen in je team doordacht en bewust. Kies voor complementaire profielen. En durf ook snel afscheid te nemen als het toch niet blijkt te werken. Ga enkel voor de besten. Ondernemers zijn vaak geneigd om naar het CV en vaardigheden van iemand te kijken. Veel belangrijker is het om te kijken naar iemands persoonlijkheid, drijfveren, houding, potentieel én energie.

Binnen een groep is eenieder vooral bezig met zijn eigen taak en is er weinig begrip en kennis van de taken van de andere groepsleden. Er is geen overzicht hoe eenieder bijdraagt aan het eindresultaat. Dit is de basis is voor onbegrip, achterdocht en eigen koninkrijkjes. Binnen teams zijn de leden doordrongen dat eenieder bijdraagt aan het eindresultaat en dat door inzicht te verkrijgen in elkaars werkzaamheden het proces kan worden gestroomlijnd. Een team versterkt elkaar om de organisatiedoelstellingen succesvol te bereiken.

STAP2: Zet een stap opzij

Als ondernemer wil je alles onder controle houden, een logische maar meestal foute reflex. Goeie mensen aannemen betekent dat je hen moet vertrouwen en dat ze soms dingen doen die jij ‘anders’ zou aanpakken. Besef dat het dikwijls zelfs beter zal zijn. Zeker als je bewust mensen hebt aangenomen die beter zijn dan jij.

Als ondernemer of baas ben jij er vooral om hun werk zo goed mogelijk te laten doen. Binnen een groep worden resultaten nauwelijks gevierd; ‘doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg.’ Feedback gaat vooral over waar het fout is gegaan en wat er verbeterd moet worden.

Teams weten hoe belangrijk het is om successen gezamenlijk te vieren en trots te zijn op wat is bereikt.

Een goede manager beseft dat het zijn taak is de voorwaarden te scheppen om de teamleden te laten excelleren en niet vanuit controle. Als je controleert dan krijgen de werknemers meestal te horen ‘welke taak ze moeten uitvoeren, wanneer dit gereed moet zijn en bij voorkeur hoe dit moet gebeuren’. Hiermee reduceer je ze tot uitvoerders, geen deelnemers.

Binnen teams wordt juist gestuurd vanuit betrokkenheid. Teamleden wordt gevraagd mee te denken over de doelstellingen en hoe deze te bereiken. Naast hun ‘handen’ wordt actief gebruik gemaakt van hun ‘hoofd’. Immers, twee weten meer dan één. En dan kunnen schijnbaar onmogelijke doelstellingen op een creatieve manier worden gerealiseerd.

STAP3: Een groep is geen team

Binnen een groep is er de overheersende gedachte dat men is samengevoegd vanwege administratieve redenen. Er ontbreekt de maïzena, de binding die nu net nodig is om een team te maken. Een beetje zoals koken, zonder de juiste binding schift je saus. Een team ontstaat niet zomaar door lukraak mensen als groep bij elkaar zetten.

Binnen een team is bij de leden het besef aanwezig dat ze door samen te werken in staat zijn een doel te bereiken dat groter is dan eenieders individuele kracht. Dat gezamenlijke doel bindt en verbindt. Misschien doet iedereen in jouw bedrijf nu ook gewoon zijn ding vanuit zijn of haar expertise. Dan moet je investeren in teamvorming en de tijd nemen om het groter geheel kenbaar te maken met als gevolg betrokkenheid én groei van je onderneming.

Je taak als leider is dus leiding nemen en bespreek jullie missie en visie. Bepaal de belangrijkste waarden en hoe jullie graag willen samenwerken. Wees vooral duidelijk over de verwachtingen die je hebt. Door veel goeie vragen te stellen kan je perfect het team aansturen zonder dat het dwangmatig lijkt.

STAP4: Stimuleer persoonlijke groei

Binnen een team willen mensen, vanuit de individuele groeiwensen, ook persoonlijke groei en ontwikkeling. Stimuleer dit. Laat medewerkers hierin zelf verantwoordelijkheid nemen. Daag ze uit om nieuwe stappen te zetten, de horizon te verleggen en steun ze daarin voluit. Je medewerker zal hier zijn of haar toegevoegde waarde mee aanvoelen en dat zorgt voor een betere teamwerking.

Binnen een groep worden resultaten nauwelijks gevierd. Feedback gaat meestal over waar het fout is gegaan en wat er verbeterd moet worden. Successen die er zijn worden door de manager ‘geclaimd’.

Teams daarentegen weten hoe belangrijk het is successen gezamenlijk te vieren en trots te zijn op wat is bereikt. Als manager moet je beseffen dat het je taak is om de voorwaarden te scheppen waardoor teamleden kunnen uitblinken en persoonlijk kunnen (door)groeien.

STAP5: Zorg voor een open cultuur

Binnen een groep wordt meestal wantrouwen ervaren waardoor de leden gaan letten op wat ze zeggen en doen. Iedereen bakent zijn terrein af en bouwt beschermingsmuurtjes. Dit gaat ten koste van creativiteit en probleem-oplossingsgericht denken.

Binnen een team is er vertrouwen wat leidt tot open communicatie waarbij eenieders inbreng wordt gewaardeerd. Er wordt geluisterd en men beseft dat verschillende invalshoeken bijdragen aan het vinden van een oplossing voor problemen.

Een team met een open cultuur dat vrijuit kan spreken, gekoppeld aan feedback, zal beter presteren. Als ondernemer moet je hierin de voorbeeldfunctie nemen: laat merken en zien dat ieders mening ertoe doet. Bewaak de open cultuur en manier van samenwerken binnen je bedrijf altijd met je leven. Een verziekte cultuur kost immers veel bloed, zweet en tranen om te buigen naar een gezonde teamcultuur.

Teams creëren is maar één van de pijlers die ik met coaching en ons business & minds groeitraject uitwerk voor jou. Misschien ligt je groeiprobleem niet bij teamvorming maar bij andere onderdelen. Ondernemen is immers een samenspel van veel bedrijfselementen. Je kan meteen op mijn website testen welk traject en zwaartepunt voor jou geschikt is.

Makkelijk toch?

Als groeicoach kijk ik veel naar de teams van mijn opdrachtgevers. Het is namelijk één van de fundamenten van een bedrijf om te groeien en succesvol te worden én blijven. Wil jij mijn advies om je teams te professionaliseren? Dan ben ik met mijn jarenlange ervaring de geschikte vrouw. Mij contacteren via an@yarlini.be is de eerste stap naar het creëren van een gezonde teamworking in je bedrijf.

Gewoon doen