Cashflow beheren in 5 stappen

Een correct overzicht van de inkomende en uitgaande geldstromen in je onderneming is van essentieel belang. Want, winst is niet hetzelfde als cash flow. Je onderneming kan een grote winstmarge hebben en een sterke groei ondergaan. Maar als al je financiële middelen vastzitten in bijvoorbeeld je voorraad en je klanten betalen niet tijdig of regelmatig, zal je je leveranciers niet kunnen betalen, wat dan weer een nefaste invloed kan hebben op de reputatie van je onderneming. De oplossing voor een onevenwicht tussen uitgaven en inkomsten? Cashflowmanagement!

In elke onderneming zijn er inkomende en uitgaande geldstromen. Het verschil tussen deze twee geldstromen, levert de uiteindelijke kasstroom of cashflow op. Hou naast deze formule ook rekening met elementen die buiten de normale bedrijfsactiviteit liggen. Denk dan bijvoorbeeld aan de financiële geldstroom (inkomsten uit beleggingen, kapitaalaflossingen en belastingen, opname van cash…). Dit onderscheid is belangrijk om tot een totaalbeeld te komen van alle geldstromen in een onderneming. Met de volgende stappen kan je heel makkelijk volgen hoeveel geld er bij jou binnenkomt en buiten gaat en wanneer. Zo kan je mogelijke tekorten snel detecteren en opvangen.

  1. Monitor je cashflow

Bepaal doelstellingen voor de volgende 6 tot 12 maanden om je financiën op te volgen en eventuele tekorten te vermijden. De meest eenvoudige manier om een cashflow projectie op te stellen is een excel spreadsheet met alle inkomsten en kosten op maandelijkse basis. Hou ook zeker rekening met seizoensvariaties: verwarmingskosten bijvoorbeeld, die zullen stijgen in de winter. Wees realistisch en houd rekening met alle elementen, vast en variabel. Met een accurate cashflow projectie voorzie je de problemen lang voor ze de kop opsteken.

  1. Optimaliseer je ontvangsten

Als alles wat je verkoopt, direct wordt betaald, zal je geen cashflow problemen kennen. Maar meestal is dat niet het geval. Dus kan je maar beter je voorzorgen nemen. Hoe? Door bijvoorbeeld je tegoeden optimaal te beheren.

Vraag klanten om een voorschot wanneer ze een bestelling plaatsen, verkoop die oude gedateerde stock tegen elke prijs en beloon goede betalers met een korting. Mogelijkheden genoeg.

  1. Beheer(s) je kosten

Piekende verkopen kunnen problemen verdoezelen. Want alleen meer omzet draaien, volstaat niet. Zie je de kosten sterker stijgen dan de verkoop? Onderzoek dat dan grondig om te kijken of je de kosten niet kunt verminderen of beter onder controle kan houden. Bekijk de betalingsvoorwaarden van je schuldeisers en communiceer open als je een betaling moet uitstellen.

4. Probeer tekorten te boven komen

Je loopt altijd het risico dat je vroeg of laat niet genoeg in kas hebt om alle rekeningen te betalen. Beschouw dat dan niet als een debacle of faling, net zoals sommige andere ondernemers heb je dan gewoon de toekomst niet perfect ingeschat. Gelukkig zijn er verschillende manieren om tekorten op te vangen. Om tijdelijke kastekorten op korte termijn op te vangen, kan je bij je financiële instelling ook om een kredietlijn vragen. Dan kan je wanneer het nodig is tot een bepaalde limiet geld opnemen. Dat kan van vitaal belang zijn voor het voortbestaan van je onderneming.

  1. Controleer je voorraad regelmatig

Een efficiënt voorraadbeheer is net zo belangrijk als het beheer van de cash flow. Controleer regelmatig je voorraaddocumenten, bijvoorbeeld op wekelijkse of maandelijkse basis. Zo blijf je op de hoogte van de goederen die nog in voorraad zijn en welke weer besteld dienen te worden. Een doordachte voorraadcontrole heeft een directe positieve impact op je cash flow omdat er nooit teveel voorraadreserve wordt opgebouwd waardoor je slapend kapitaal vermijdt en niet al je financiële middelen vastliggen.

Hoe is het met jouw cashflow gesteld?

Heel wat start-ups en zelfs doorwinterde bedrijven zitten in moeilijkheden door gebrek aan een goed financieel beheer. Het correct en efficiënt monitoren van de cashflow vraagt dan ook om echte kennis van zaken en de juiste inzichten. Heb je inzicht nodig in jouw financieel plan of wens je hulp bij het beheren van jouw cashflow? Neem dan zeker deel aan onze masterclass financieel. We leren je onder andere meer basistechnieken van een goed financieel beheer en begeleiden jou om van een winst- en verliesrekening naar een echte optimale cashflow projectie te gaan.

Ben je meer te vinden voor een persoonlijke aanpak? Geen probleem, boek nu je persoonlijk intakegesprek en samen gaan we jouw (financiële) uitdagingen, problemen of verzuchtingen te lijf.

Ik kijk er alvast naar uit!