5 oorzaken van een mislukte digitale transformatie

digitale transformatie
19 ddc191030 09926

Vijf redenen waarom de digitale transformatie in jouw organisatie mislukt.

Digitale transformatie, elke organisatie heeft er al jaren de mond van vol. En toch komen er nog altijd heel wat vast te zitten in het digitale moeras. Na de vorige crisisjaren is digitale transformatie in een stroomversnelling terecht gekomen maar toch missen heel wat bedrijven de boot.

Het belang van digitale transformatie is pijnlijk duidelijk: 83 procent van de organisaties die digitaal transformeerden of daarmee bezig zijn, hebben hun winstmarges in die periode vergroot. Organisaties die niet transformeerden zagen hun winstgroei gemiddeld met 30 tot 40 procent afnemen.

Talloze bedrijven lopen vast in hun digitalisering. De redenen? Ik som even de belangrijkste op.

Geen visie of strategie

Veel leiders rennen steeds harder terwijl ze op exact dezelfde plek blijven staan. Organisaties weten vaak onvoldoende waar hun kwaliteiten voor de toekomst werkelijk liggen of ze weten ze niet in een behapbare visie om te zetten. Dikwijls heeft de top geen duidelijke visie op de digitale transformatie, laat dat te veel ruimte voor bottom-up-initiatieven. Zonder duidelijke strategie ontstaat dan digitale stuurloosheid. Als er al een digitale strategie is, blijkt die heel vaak los te staan van de bedrijfsstrategie. Gedoemd om te mislukken dus.

Sense of urgency

Organisaties beginnen pas echt te bewegen wanneer zich een externe bedreiging aandient, vaak een nieuwe toetreder van buiten de markt. Ze worden op snelheid gepakt door een disruptor en gaan dan snel-snel op allerlei plekken ‘digitale pleisters’ plakken, zonder enige visie of strategie. Gedoemd om te mislukken dus.

Technologie

Om uit hun oude paradigma te geraken, maken veel organisaties de fout al te zeer te focussen op technologie. Ze kijken daarbij te veel naar hoe ze nieuwe technologie kunnen toepassen in de bestaande context, in plaats van te kijken welke waarde technologie kan hebben voor de toekomst van de organisatie. Slimme bedrijven zetten hun visie op de toegevoegde waarde die ze willen creëren centraal en adopteren de technologie die hen het best in staat stelt om deze visie te vervullen.

Blindstaren op de klant

Organisaties die werkelijk succesvol zijn in de transformatie, kijken verder dan alleen het bedienen van de klant: ze opereren bijna altijd in een ecosysteem waarbij ze met verschillende partijen optrekken in de transformatie. Er wordt vooral nieuwe waarde gecreëerd op plekken waar oude industrieën samenkomen.

De onderstroom

Veel leiders hebben het heel moeilijk om de transformatie te vertalen naar een wenkend perspectief voor de medewerkers. Veel organisaties houden zich in een transformatietraject vooral bezig met de bovenstroom, maar vergeten de onderstroom erbij te betrekken. Er is vooral aandacht voor organisatiecultuur en weinig voor onderliggend gedrag. Het is nochtans de onderstroom, het gedrag van het middenkader en de mensen op de werkvloer dat van de transformatie een succes moet maken. Als die groep het nut van de transformatie niet inziet, zal ze mislukken.

Innovatie, digitalisering gaan hand in hand met leiderschap. Het ontbreken van deze link stel ik dikwijls vast tijdens mijn leiderschapscoaching en groeitrajecten.

Eens je beseft dat het de combinatie is van beide dan kan een digitale transformatie niet mislukken.