De 7 gebieden die je als moderne ondernemer moet kennen

businesscoach-an-vermeulen-yarlini-change-management

Digitalisering, innovatie, nieuwe technologieën, de psychologie van besluitvorming: als u als controller controle wilt hebben, moet u mee zijn met de nieuwste evoluties. Er zijn 7 elementen die u als moderne ondernemer best beheerst.

 1. Exponentiële digitalisering

De digitale transformatie zorgt ervoor dat uw bedrijf zijn processen moet optimaliseren om aan de verwachtingen van uw klanten te blijven voldoen. Daardoor verandert ook uw rol als ondernemer. Je informatie moet beter en betrouwbaarder worden en sneller, gepersonaliseerder en veilig aan uw management bezorgd worden.

Die info bestaat niet alleen meer uit financiële gegevens, maar ook uit niet-financiële data. Data-analyse en voorspellende analyses worden de norm waar je jouw rapporten en analyses best op baseert. Centraliseer die processen. Zo zijn ze makkelijker te beheersen.

 2. Flexibel (agile) plannen en controleren

Agility: ook jij en je bedrijf ontsnappen niet aan het modewoord. Jouw bedrijfsomgeving verandert heel snel dus .. agile zijn is een must. Een agile bedrijf en agile controller weten hoe het bedrijf waarde creëert, zijn alert voor kansen en bedreigingen en zoeken continu naar nieuwe mogelijkheden zoals technologieën en businessmodellen. Dat laat toe om snel nieuwe strategieën te ontwikkelen en te implementeren, nieuwe producten en diensten op de markt te brengen en het bedrijfsmodel aan te passen.

Maar dat kan alleen als uw financiële processen soepel, efficiënt en schaalbaar zijn en jouw op data gebaseerde analyses tonen wat er in je bedrijf werkt en wat niet. Want alleen zo kan je innoveren, strategisch advies geven, de risico’s beperken en je middelen voortdurend opnieuw toewijzen aan de plekken waar de rendementen of vooruitzichten het beste zijn. Als agile ondernemer heb je de sleutel in handen om die flexibiliteit of agility van jouw financiële processen te helpen ontwikkelen.

 3. Innovatie

Als ondernemer bestaat jouw taak niet alleen meer uit sturen op korte termijn-KPI’s en snijden in de kosten. Je hebt een sleutelrol in de creatie van meerwaarde met langetermijnprojecten die nieuwe producten of diensten opleveren. Je bedrijf creëert die meerwaarde door te innoveren en te investeren in nieuwe ontwikkelingen, die je niet mag beperken tot nieuwe technologieën.

Geef je marketeers, productiemedewerkers en managers creatieve vrijheid en laat hen innoveren. Dat betekent dat je je bedrijf diepgaand moet kennen en vlot samenwerkingen en sterke partnerschappen moet kunnen aangaan met interne en externe partners zoals klanten, leveranciers en kennisinstellingen. En dat je de talenten in uw bedrijf moet loslaten en een leiderschapsstijl moet hanteren die minder op hiërarchie is gericht.

 4. Disruptie door nieuwe technologieën

Blockchain, biotechnologie, 3D-printing, robotics, kunstmatige intelligentie: de lijst nieuwe technologieën is bijna eindeloos. Wat ze gemeen hebben? Ze ontwikkelen zich razendsnel en kunnen je bedrijfsmodel ontwrichten. Ze volgen elkaar ook altijd maar sneller op. Als ondernemer moet je weten wat de mogelijkheden van deze technologieën zijn en kunnen inschatten wat ze voor je bedrijf betekenen.

Wees verbonden met hogescholen en universiteiten die je studierichtingen aanbieden en met bronnen die voor je bedrijf relevant zijn. Zo krijg je de vroege waarschuwingssignalen over snelle veranderingen en ontwikkelingen die je bedrijf kunnen raken op tijd door. En zo voorkom je dat je verrast wordt door de negatieve gevolgen van die technologische versnelling omdat je de trein hebt gemist.

 5. De psychologie van beslissen

De belangrijkste taak als ondernemer: zorgen dat het management de juiste beslissingen voor het bedrijf neemt vanuit bedrijfseconomisch perspectief. Alleen: die beslissingen zijn niet alleen gebaseerd op rede. Als ondernemer is het je taak om te kunnen lezen op welke basis de beslissingen in je bedrijf worden genomen en je management helpen om ze te nemen door hen positief te beïnvloeden.

Elimineer complexe financiële overzichten uit rapporten en voeg ze als bijlage toe. Markeer de belangrijke zaken en maak het je management zo makkelijk mogelijk om te beslissen. Voeg ook alternatieven toe: dat zorgt voor betere en snellere beslissingen. Verzamel informatie van buitenaf die betrouwbaarder is dan jouw eigen interne kijk. Zo zet je de ideeën en overtuigingen van je management in het juiste perspectief. Vraag advies van buitenstaanders en maak zo komaf met de interne emoties die beslissingen beïnvloeden. En hou er rekening mee dat de toekomst altijd onzeker is. Doe daarom nooit 1 precieze voorspelling, maar geef verschillende potentiële negatieve en positieve uitkomsten.

 6. Duurzaamheid

De maatschappij eist dat bedrijven zich verantwoord gedragen tegenover de natuur en de samenleving. Ook de overheid legt meer en meer eisen en regels op. Als je hier niets mee doet, wordt je afgestraft door je klanten, partners en de overheid. Het is ondertussen genoeg bewezen dat die duurzame doelen een positieve invloed hebben op de financiële resultaten.

Als ondernemer is het je rol om je management die waarden te laten begrijpen door de sociale en duurzame prestaties van het bedrijf in kaart te brengen. Bijvoorbeeld je eigen CO2-uitstoot en die van leveranciers en energieleveranciers. Maak er kansen van om positief te veranderen door waarde te creëren voor alle stakeholders van je bedrijf.

 7. De cultuur van uw bedrijf

Als ondernemer heb je niet alles onder controle. Zeker niet over de cultuur in je bedrijf, hoewel die een grote impact heeft op hoe je management beslissingen neemt. Een cultuur die de waarde van aandeelhouders belangrijker vindt dan de waarde van klanten en personeel, is nefast voor het voortbestaan van je bedrijf.

Je kan meer vat op die cultuur krijgen door het DNA van je bedrijf in kaart te brengen. Is je bedrijf proces- of resultaatgericht? Ligt de focus op mensen of op taken? Wanneer jij meer bewustzijn creëert over je bedrijfscultuur en ze opneemt in de KPI’s, kan je een culturele transformatie realiseren en ook op die manier beslissingen positief beïnvloeden.

Wil je meer? Dan is deze opleiding zeker geschikt voor jou!